Doelstelling van de BPN

DOEL

De vereniging heeft ten doel:

  1. behartiging van de algemene belangen van de branche (importeur, maar ook winkelier/verkooppunt)
  2. bevorderen van het imago van de gehele vuurwerkbranche > van importeur tot en met winkelier/verkooppunt!
  3. bevorderen van een vertrouwenspositie jegens overheid en maatschappij
  4. professionaliteit van de sector te verhogen
  5. bijdrage te leveren aan de bestrijding van de handel in verboden consumentenvuurwerk (illegaal vuurwerk) en daarmee de risico’s voor consumenten en maatschappij verkleinen
  6. vuurwerkimporteurs (en haar afnemers) stimuleren om uitwerking te geven aan het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen
  7. duidelijkheid bieden aan afnemers (detailhandel, consumenten en professionele bezigers) over de betrouwbaarheid van de door hen aan te schaffen vuurwerkproducten
  8. het instellen van een normcommissie die ervoor zorg draagt dat de normen worden opgesteld en het onderhouden – aanpassen van de gestelde normen
  9. middels een vergunningstelsel structurele maatregelen te kunnen treffen tegen importeurs die zich niet aan de regels houden

 

Zij tracht dit doel te bereiken door:

-een goede samenwerking en overleg met de overheid en aanverwante instanties

-het stimuleren van de leden tot naleving van regelgeving op het gebied van vuurwerk

-het bieden van kwaliteitswaarborgen (met name op het gebied van veiligheid) aan overheid en de gehele keten (importeur - detailhandel en eindgebruiker)

-het opstellen en naleven van normen (via een normcommissie) welke als basis dienen voor een vergunningstelsel voor importeurs

-het verstrekken van informatie, onder meer via vergadering, internet en nieuwsbrieven

      De BPN onderhoudt een samenwerkingsverband met