De BPN – Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, is de vereniging van vuurwerkimporteurs en groothandels die werken met (consumenten)vuurwerk.

Startpagina

Elk jaar genieten Nederlanders van veilig en stabiel siervuurwerk om traditioneel het nieuwe jaar in

te luiden. Jeugdvuurwerk voor overdag en siervuurwerk voor middernacht op oudejaarsavond.

De BPN behartigd de belangen van consumenten en vuurwerkdealers door gezamenlijk de kwaliteit

en veiligheid van consumentenvuurwerk te monitoren en aan te passen waar nodig.

Waar rotjes, pijlen en knalvuurwerk inmiddels al verboden zijn in Nederland, heeft de BPN besloten

het gehele assortiment siervuurwerk en jeugdvuurwerk tegen het licht te houden. Vanaf 2023 zal

mogelijk instabiel consumentenvuurwerk worden aangepast in stabiliteit óf niet meer worden

geïmporteerd. Ook vuurwerkartikelen die gevoelig zijn voor misbruik door consumenten zullen niet

meer worden geïmporteerd. Daarnaast zullen de veiligheidsafstanden voor bepaalde typen

jeugdvuurwerk worden verhoogd.

De BPN heeft deze maatregelen zichzelf opgelegd en pleit er bij het ministerie voor om verschillende

van deze maatregelen op te nemen in de regelgeving.

Het doel van de BPN is om letsel veroorzaakt door consumentenvuurwerk nog verder te reduceren

en om iedereen te laten genieten van veilig consumentenvuurwerk.

Wij willen onze traditie behouden. Jullie toch ook?