Welke soorten vuurwerk zijn er?

Soorten vuurwerk

Vuurwerk is er in alle soorten en maten: van licht vuurwerk voor consumenten tot het zware professionele vuurwerk dat alleen speciaal opgeleide professionals afsteken.

Consumentenvuurwerk

Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat particulieren mogen afsteken tijdens de jaarwisseling. Voor consumentenvuurwerk geldt:

  • het mag alleen de 3 dagen voorafgaand aan de jaarwisseling worden verkocht;
  • het mag uitsluitend worden verkocht door handelaren met een speciale vergunning van de gemeente;
  • de minimumleeftijd om consumentenvuurwerk te kunnen kopen is 16 jaar;
  • het mag uitsluitend op oudejaarsdag van 18.00 uur 's avonds tot nieuwjaarsnacht 2 uur afgestoken worden.

Consumentenvuurwerk moet voldoen aan eisen bijvoorbeeld voor de etikettering en de hoeveelheid kruit.

Kijk voor veilig afsteken ook eens op onze site bij "afsteekregels".

Professioneel vuurwerk

Consumenten mogen geen professioneel vuurwerk kopen. Het is gevaarlijker omdat er meer kruit in zit. Professioneel vuurwerk mag alleen door deskundigen die speciale training hebben gevolgd, worden afgestoken. Om professioneel vuurwerk af te steken, moet de provincie vooraf toestemming geven.

Er zijn 2 soorten professioneel vuurwerk:

  • Theatervuurwerk: dit vuurwerk lijkt sterk op consumentenvuurwerk. Om het publiek en de acteurs geen gevaar te laten lopen, mogen uitsluitend professionals het afsteken. Bovendien wordt hierbij vaak gebruikt gemaakt van "special effects"; dit zijn speciale effecten die vaak worden gebruikt bij (tv)shows.
  • Evenementenvuurwerk: ook wel 'groot vuurwerk' genoemd. Slechts een klein aantal gespecialiseerde bedrijven mag dit type vuurwerk afsteken.