Lid worden van de BPN

LIDMAATSCHAP van de BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland)

Wilt u ook graag:

  • samen met andere bedrijven in de branche georganiseerd zijn in een sterke belangenvereniging die regelmatig overleg heeft met overheidsinstanties
  • meebepalen hoe toekomstige relevante wetgeving eruit zal zien
  • als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in relevante wetgeving
  • toegang hebbentot het afgeschermde deel van de site met alle relevante informatie betreffende vuurwerk, zoals:

ovuurwerkbesluit inclusief overzicht met alle veranderingen

oregels betreffende transport van vuurwerk

overpakkingsbelasting

oREACH

o(aankomende) vergunningstelsel voor vuurwerk importeur

Dan verwelkomen wij u graag als lid van de BPN.

 

De vereniging kent de volgende categorieën leden:

natuurlijke personen, eenmanszaken, maatschappen, coöperaties, vennootschappen onder firma

en andere rechtspersonen. Het lid is een actieve organisatie die vuurwerk op de Nederlandse markt brengt.

 

Het lidmaatschap wordt gerubriceerd in het soort bedrijf, te weten:

-importeur consumentenvuurwerk of professioneel vuurwerk, met een geldige vergunning

-importeur professioneel vuurwerk met een geldige vergunning (eigen gebruik) annex beziger

- groothandel

- een vertegenwoordiging vanuit de detailhandel

-professionele bezigers met een geldige toepassingvergunning-(waarin vertegenwoordigd de certificaathouders)

Schematische verdeling in leden -platforms:

 

Lid worden

Het lidmaatschap dient schriftelijke te worden aangevraagd bij het centrale stafbureau.

Download hier het inschrijfformulier

 

Ieder lid is verplicht:

-de statuten en reglementen van de vereniging, evenals de besluiten van de organen van de vereniging

na te leven;

-de belangen van de vereniging niet te schaden;

-alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden aangaat.

Door de vereniging kan in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan dan nadat het bestuur door de algemene ledenvergadering daartoe bevoegd is verklaard.

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) personen en ten hoogste zeven (7) personen, die uit hun midden een voorzitter

en een penningmeester en secretaris aanwijzen. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen de dagelijkse leiding. De voorzitter fungeert als algemeenwoordvoerder naar buiten toe.

Het ambtelijke secretariaat en financiële administratie kunnen worden uitgevoerd door een extern stafbureau.

Dit bureau zorgt als centraal steunpunt voor verwerking van secretariaat en financiële administratie voor het bestuur,

de beide platforms, algemene ledenvergadering en eventueel in te stellen commissies.

 

Samenstelling van het bestuur, 

 

Functie Naam
Voorzitter                       - dagelijks bestuur L. Groeneveld
Secretaris                        - dagelijks bestuur J.  v d Ven
Penningmeester E. van den Berg
Detailhandel J.  v d Ven
Algemeen G. Breeschoten
Algemeen                       - dagelijks bestuur F. Rumpff